1395/07/12 11:11

انتخاب اندازه لوله های برق

 

انواع لوله های فولادی پیچ دار

لوله های فولادی پیچ دار طبقه B یا با جوشکاری و یا با فشار به هم متصل می شوند و هر کدام از این روشها و اتصال دهنده های مربوط به هر کدام ،در پوشهای انتهایی متفاوتی دارند که عبارتند از :

(1 ) درپوش با لعاب سیاه رنگ برای مصرف داخلی در شرایط محیطی خشک .

(2 ) درپوش با پوشش خاکستری نقره ای برای مصرف داخلی در شرایط محیطی خشک،جایی که چنین رنگ روشنی با تزیینات تطابق داشته باشد یا با نقاشی روشن ، نمای مناسبی ایجاد کند.

(3 ) پوشش گالوانیزه یا با پوشش روی، برای استفاده در فضای روباز یا برای استفاده داخلی جایی که در معرض رطوبت زیاد یا بخار قراردارد.

سوراخهای داخلی تمامی لوله ها باید بدون دنده و ناصافی و یا پلیسه باشد.

لوله هایی که با فشار نصب می شوند از انواع قابل جوشکاری گرانتر هستند و به همین دلیل مصرف آنها عموماً به تاسیساتی که در آنها آب بندی خوب برای گاز و جلوگیری از انفجار نیاز است محدود می شود.لوله های پیچ دار و قابل جوشکاری عموما برای اغلب تاسیسات به کار برده می شوند.

فاصله بین نگهدارنده های لوله (راهنمای پای کارIEE ،جدول 4C  )

اندازه لوله

m

                                 حداکثر فاصله بین نگهدارنده ها

               فلز سخت                   عایق سخت                        قابل انعطاف

  افقی (m )    عمودی (m )      افقی (m )  عمودی (m )     افقی (m )   عمودی (m )           

کمتر از 16

0.75

0.75

0.75

1.0

0.3

0.5

بیشتر از16 و کمتر از25

1.75

1.75

1.5

1.75

0.3

0.6

بیشتر از25 و کمتر از 40

2.0

2.0

1.75

2.0

0.6

0.8

بیشتر از 40

2.25

2.25

2.0

2.0

0.8

1.0

 

توجه : لوله قابل انعطاف معمولا نیازی به نگهدارنده در مسیر خود ندارد.

کابلها در لوله ها

انواع کابلهایی که می توانند در لوله ها قرارداده شوند عبارتند از : کابلهای تک رشته با عایق PVC ،کابلهای با عایق بوتیل یا لاستیک سیلیکون همراه رساناهای مسی یا آلومینیمی ،کابلهای با عایق و غلاف PVC گاهی وقتها هنگامی که عایقکاری و حفاظت اضافی مورد نیاز است در لوله ها به کار برده می شوند .

کابلهای متریک دارای حد مجاز ولتاژ 1000V / 600 هستند که جایگزین انواع قدیمی با مقدار های 440V و 660V
 می شوند.کابلهای متریک قطر کمتری نسبت به انواع اینچی دارند،که این امر به دلیل کاهش ضخامت عایق در آنها و تعداد کابل بیشتر نسبت به تعداد مجاز برای اندازه های اینچی است که می تواند از داخل لوله کشیده شود.

در اینجا تذکری لازم است:کابلهای تا قطر2mm   2.5 امروزه دارای رساناهای صلب (تک رشته ) هستند مانند کابلهای افشان (029 . 0 /3 تا 029 . 0 /7 ) داخل لوله ها به راحتی کشیده نمی شوند،همچنین در عمل حداکثر تعدادی را که مقررات اجازه داده است نمی توان نصب کرد.

 این توضیح برای کابلهای با عایق بوتیل  که برای کابلهای 1/5mm2 و 2.5mm2 دارای رسانای افشان (7 تایی) است صادق نیست .به هر حال این امکان وجود دارد که هشت عدد کابل 2/5mm2  در لوله 20mm نصب شوند و در نتیجه دو مدار حلقوی می تواند در لوله ای معادل لوله قدیمی 4/3 اینچی قرار گیرد. لوله 16mm که اندکی بزرگتر از لوله 8/5 اینچی است،شش کابل 1/5mm2  را با عایق PVC را در خود جای می دهد، اما این اندازه لوله بندرت در عمل مورد استفاده قرار می گیرد.

انتخاب اندازه صحیح لوله

تاکنون چگونگی مشخص کردن اندازه صحیح کابلها برای بار مشخص شرح داده شده است،پس لازم است با انتخاب نوع واندازه کابلهای مورد استفاده اندازه مناسب برای لوله ای که این کابلها در آن قرار می گیرند مشخص شود.

کابلهایی که می توانند داخل هر لوله کشیده شوند باید به تعدادی باشند که به راحتی از داخل آن عبور کنند و در هیچ شرایطی از حداکثر تعدادی که در اولین جدول آمده است بیشتر نشوند.لازم به ذکر است که این جدول برای کابلهای بزرگتر از 10mm2 داده نشده است.

باید همواره به خاطر سپرد که هر چه تعداد کابلهای مدارهای داخل یک لوله یا کانال افزایش یابد ظرفیت جریان کابلها کاهش می یابد .بنابراین توصیه می شود که اندازه لوله یا کانال برای افزایش تعداد کابلها بزرگتر نشود بلکه ازدو یا چند لوله با هم استفاده شود .

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :