1395/07/10 12:42

لوله و اتصالات pvcعلامت گذاری لوله ها و کابلها در ساختمانها

مقررات IEE 514-01-02   می گوید که سیم کشی باید علامت گذاری شود به طوری که به هنگام بازرسی،آزمایش،تعمیر یا تغییر قابل تشخیص دادن باشد.


اطلاعات مفیدی در
BS 1710   داده  شده است که ظاهراً خیلی شناخته شده نیست ،زیرا به ندرت به کار می رود.


این مشخصه ،طرحی را برای رنگ کردن لوله های
pvc  و لوله فولادی برق ،مجراهای عبور کابل ،کانالها و کابلها در ساختمان مشخص می کند،به طوری که هر کدام به سادگی قابل تمیز دادن از یکدیگر باشند.


اگر این روش مشخص سازی به طور عمومی به کار گرفته شود، دیگر هیچ گونه عذری برای فرد لوله کش باقی نمی ماند تا لوله آب ،کابل با پوشش سربی را قطع کند یا لوله های مسی آب داغ را به کابلهای
MI متصل کند.


چنین روشی برای تمیز دادن خدمات مختلف باید به خصوص در ساختمانهای صنعتی و تجاری بزرگ به کار برده شود.


این مشخصات توصیه می کنند که تمامی لوله های الکتریکی اعم از
pvc و کاندوییت و اتصالات آن ،کابلها و مجراها باید به رنگ نارنجی باشند.


جاهایی که ممکن نیست و یا از نظر اقتصادی به صرفه نباشد که تمامی طول رنگ آمیزی شود،توصیه می شود قسمتهایی که در کنار جعبه های اتصال و نقاط کنترل قرار دارندبا رنگ تعیین شده رنگ آمیزی شوند.
طول این قسمتهای رنگ شده نباید از 300mm کمتر باشد.به علاوه پیشنهاد شده است که علاوه بر شماره رنگ حروف مشخص کننده داده شده نیز باید روی زمینه نارنجی نوشته شود.


مسیرهای ورودی تغذیه و کابلهای فرعی نیز باید علامتگذاری شوند تا نوع تغذیه (که آیا
a.c. است یا d.c. ) تعداد فازها و ولتاژ آن مشخص شود.


شماره های مشخصه خدمات الکتریکی

خدمات الکتریکی

حروف مشخصه

رنگ حروف مشخصه

ولتاژ بالا (بیشتر ار 650v )

صفحه های چهارگوش فلزی با روزنه های قرمز و سفید که به کابل ،لوله یا مجرا با کلمات زیر وصل می شوند

HIGH VOLTAGE

سیاه ،

اندازه 12/5mm روی لوله های تا قطر 50mm اندازه 37mm روی لوله های به قطر بیشتراز 50mm

تغذیه ورودی

ES

سفید

تغذیه فرعی

ED

سفید

کابلهای توزیع IR

 

 

روشنایی

EL

سفید

گرمایش یا خوراک پزی

EH

سفید

قدرت

EM

سفید

سیستمهای زنگ یا

EB

سفید

خبر ساعتها

EC

سفید

سیستم اعلام حریق

FIRE ALARMS

قرمز در سیاه چهارگوش ،اندازه حروف مثل اندازه حروف در ولتاژ بالاست

تلفنها

ET

سفید

بی سیم

EW

سفید

تلویزیون

EV

سفید

 

علامت گذاری صحیح هر یک از سیمهای کابل می تواند به کمک دستگاه علامت زنی قابل حمل و نقل که با برق کار می کند انجام شود.


در برخی شرایط مناسب است که از حلقه های شماره دار برای مشخص کردن کابلها استفاده کنیم .


چنین سیستمی از یک شماره گذار برای شماره گذاریهای مجزا و نگهدارنده های شماره برای کابلهای بزرگتر استفاده می کند.


حروف مشخص کننده معمولا به رنگ سفید هستند بجزبرای سیستمهای ولتاژ بالا و سیستمهای اعلام حریق که به ترتیب به رنگهای سیاه و قرمز هستند.نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :