آمار مراجعات
مهمان :  11
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  10
دیروز :  2
کل مشاهده :  47020
مقالات مرتبط با لوله های برق
1395/06/15 14:12

معیارهای عمومی نصب لوله های برق 2

* در مواردی که از لوله های غیر فلزی )نظیر لوله  ( pvc استفاده می شود باید کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود.

*کلیه لوله های روکار و یا توکار باید با خط الراس دیوارها و سقف،موازی و یا عمود بر آن ،به طرز منظمی نصب شود. همچنین فواصل لوله ها از یکدیگر باید مساوی بوده و شعاع خمش لوله ها یکسان باشد .اتصال لوله های روکار به دیوار باید به وسیله پیچ و مهره فلزی مناسب انجام شود به گونه ای که ظاهر کار کاملا تمیز و مرتب باشد.

*در مواردی که لوله های برق از درز انبساط ساختمان عبور کند باید از بوش منبسط شونده استفاده شود و یا ممکن است لوله اصلی را در داخل لوله بزرگتری قرار داد به نحوی که بتواند آزادانه منقبض و منبسط شود و انتهای دیگر لوله بزرگتر نیز به وسیله یک تبدیل به دنباله لوله کشی وصل می گردد. و یک سیم رابط نیز به منظور حفظ مداومت اتصال زمین بین دو لوله کشیده شود.

*خم کردن لوله ها  : خم کردن لوله ها، درصورت لزوم ،باید به گونه ای انجام شود که لوله ها زخمی نشده و قطر داخلی آن به طور موثر نقصان نیابد .برای لوله های به قطر 25 میلی متر می توان از لوله خم کن دستی استفاده کرد، لیکن برای لوله های بیش از 25 میلی متر قطر باید از ماشین خم کن استفاده شود.شعاع داخلی انحنای لوله هایی که در کارگاه خم می شود، درصورتی که لوله حاوی هادی های بدون روکش سربی باشد نباید از 8 برابر قطر لوله کمتر باشد و در صورتی که لوله حاوی هادی های دارای روکش سربی باشد12 قطر لوله باید در نظر گرفته شود.

* تعداد خم : درمسیر لوله کشی بین دونقطه اتصال مکانیکی مانند دو جعبه ( اعم از جعبه تقسیم و یا جعبه کلید و پریز) و یا یک جعبهو یک بوشن و یا دو بوشن در صورتی که تعداد خم ها از چهار خم 90 درجه (مجموعاً360 درجه) بیشتر گردد باید از جعبه کشش (pull box ) استفاده شود.

**در مواردی که لوله ها درکارگاه بریده می شود باید لبه های تیز و برنده آن از داخل و خارج لوله صاف، و به کلی برطرف شود.

**لوله های له شده و زده دار نباید در لوله کشی مصرف شود و درهنگام نصب نیز باید دقت و مواظبت به عمل آید که لوله ها زخمی و معیوب نشود.

**تمامی مجاری و لوله ها باید از یک نقطه اتصال تا نقطه دیگر(جعبه تقسیم به جعبه تقسیم یا پریز به پریز و مانند آن ) به صورت پیوسته امتداد یابد.

**دهانه ورودی لوله هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می شود باید به طریق مصوب در برابر آّب و گاز مسدود شود.

**کلیه لوله ها و مجاری و جعبه ها و مانند آن باید در جریان نصب به طریق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجی مشابه به داخل آن جلوگیری شود.

**لوله ها باید در هنگام نصب خالی باشد و سیم ها یا کابل ها پس از پایان لوله کشی به داخل هدایت شود.

**حداقل فاصله بین لوله های برق و سایز لوله های تاسیساتی از قبیل آب،بخار،گاز و امثال آن باید 15 سانتی متر باشد.

**در مسیر لوله کشی روکارو یا توکاردر هر نقطه اتصال چراغ،کلید،پریز ومانندآن باید یک جعبه متناسب با مورد کاربرد نصب شود.

**کلیه هادی هایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش یا به تابلو وارد می شود باید دربرابر ساییدگی حفاظت شود،به این ترتیب که برای حراست پوشش عایق سیم ها در محل ورود هادی،یا اتصال لوله به جعبه تقسیم و مانند آن، باید یک بوشن فیبری و یا برنجی نصب شود مگر این که معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد.

**اندازه جعبه تقسیم یا کشش باید طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیم ها و کابل های داخل آن وجود داشته باشد.

**در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی که از بوشن یا مهره قفلی (lock nut ) استفاده شود جعبه های مدور نباید به کار برده شود.

**تغییر نوع لوله (مانند فولادی به پلاستیکی) بدون تعبیه نوعی جعبه در محل تغییر مجاز نخواهد بود.

**جعبه های اتصال و جعبه تقسیم های فلزی مخصوص کشش باید با مهره قفلی یا بوشن متناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل شود و دقت کافی به عمل آید که رزروهای سر لوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل لازم برای نصب بوشن یا مهره قفلی و تامین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید.

**در لوله کشی فلزی کلیه اتصالات اعم از لوله و جعبه ها و سایر لوازم مربوط بایدبه نحوی انجام شودکه اتصال موثر الکتریکی تحقق پذیرد.

**مجاری فلزی،جعبه های تقسیم و کشش، تابلوها، کابل های زره دار ولوازم لوله کشی مربوط،باید به سیستم زمین اتصال داده شود.

**درمواردی که لوله ها به کانال فلزی، یا تابلو،و یا هر نوع صفحه فلزی ختم می شود،اتصال باید به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی انجام شود

**کلیه مجاری ولوله هایی که به جعبه های تقسیم ویا کشش، تابلوها،کابینتها ومانندآن ختم می شود،باید به طریق مقتضی،علامت گذاری و مشخص شود.

**در مواردی که لوله های برق از زیر دیوار یا کف بتنی و یا از زیر پارتیشن عبور میکند ،باید قبل از دیوار کشی یا بتن ریزی بر حسب محل عبور لوله اصلی ،لوله های محافظ از نوع چدنی ،فولادی یا سیمانی پیش بینی و نصب شود.

ورودی لوله هایی که از زیر دیوار خارجی عبور می کند باید به نحو مقتضی،در برابر نفوذ آب و گاز و مانند آن مسدود شود.در صورتی که لوله برق با جاده یا لوله های آب وگاز و امثال آن تقاطع داشته باشد باید از غلاف محافظ فلزی مناسب استفاده شود.

**کلیه لوازم الکتریکی ،باید به طور کاملا مستقل روی دیوارها نصب شود و اتکایی به لوله های برق مجاور خود نداشته باشد.

**سیم های کشیده شده در لوله ها یا مجاری باید از هر نظرسالم و بدون هیچ گونه شکستگی و پیچیدگی باشد و بین دو جعبه ت قسیم یا در محل های دسترسی به سرسیم ها باید یکپارچه باشد.نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :