لوله و اتصالات پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن برق


ردیف

کد کالا

نام کالا

قطرخارجی (mm )

شرح کالا

1

PE.1

لوله

20

قوی

2

PE.2

لوله

25

قوی

3

PE.3

لوله

32

قوی

4

PE.4

لوله

40

قوی

5

PE.5

لوله

50

قوی

6

PE.6

لوله

63

قوی
ویژگی لوله های پلی اتیلن :

1- طول عمر بالای این محصولات

2- عدم نیاز به رنگ و پوشش در این نوع لوله

3- مقاومت بالای در برابر فشار ، ضربه وساییدگی ، خوردگی شیمیایی و پوسیدگی

4- مقاومت بالای لوله های پبی اتیلن دربرابر گرما و سرما ( 80 + تا 20- سانتیگراد )

5- مقاومت بالا در برابر اشعه خورشید ، اشعه مادون قرمز ، ماورای بنفش

6- عدم ابتلا به بیماری به دلیل خصوصیات شیمیایی ویژه

7- مقاومت بالای این لوله ها در برابر ارتعاشان زمین لرزه

8- قابلیت کاربری در زمینهای نامسطحکاربرد لوله های پلی اتیلن :

1- استفاده این لوله ها به عنوان پوشش کابلهای برق ، مخابراتی و فیبر نوری

2- شبکه های آبرسانی ، فاضلاب شهری و روستایی

3- شبکه های آبیاری تحت فشار

4- استفاده ازاین لوله ها در سیستمهای مایعات و فاضلاب صنعتی

5- استفاده در شبکه های زهشکی ساختمانها

6- سیستم های آبیاری متحرک

7- استفاده به عنوان کانالهای تهویه هوا