انواع قوطی کلید

قوطی کلید برق

  قوطی کلید برق


ردیف

نام کالا

سایز (mm )

شرح کالا

1

قوطی کلید برق چهارگوش

40*60*60

4 رابط درجه یک

2

قوطی کلید برق چهارگوش

40*60*60

4 رابط درجه دو