فرم هالوژن
فرم هالوژن

ردیف

کد کالا

نام کالا

سایز

شرح کالا

1

FH.1

فرم هالوژن

6

ورق گالوانیزه درجه 1

2

FH.2

فرم هالوژن

8

ورق گالوانیزه درجه 1

3

FH.3

فرم هالوژن

10

ورق گالوانیزه درجه 1