انواع جعبه فیوز مینیاتوری

جعبه فیوز مینیاتوری

تابلوی توزیع برق در واحدهای مسکونی و تجاری کوچک ، جعبه فیوز یا تابلوی مینیاتوری نامیده می شود.جعبه فیوز مینیاتوری
جعبه فیوز مینیاتوری دردونوع توکار و روی کار تولیدو ارائه می گردد.

این محصول در ابعاد ذیل تولید می گردد :

جعبه مینیاتوری 6 فیوز

جعبه مینیاتوری 8 فیوز

جعبه مینیاتوری 12 فیوز
ویژگیهای محصول جعبه فیوز مینیاتوری:

1- استحکام فیزیکی قابل قبول محصول
2- سهولت در نصب
3- مقاومت در برابر نورخورشید و تنش های محیطی
4- زیبایی محصول
5- کاربری ساده